TERMS AND CONDITIONS

BENDRI NUOSTATAI

1. Prieš užsakant www.taurusjewels.com internetiniame puslapyje prekes, Klientas privalo susipažinti su bendrais kompanijos nuostatais, bei informacija. Jei sutinkate, prašome patvirtinti sutikimą.

2. Internetinė parduotuvė www.taurusjewels.com priklauso TAURUS JEWELS, UAB DP Studija, įmonės kodas: 302585819, registracijos adresas Literatų g. 9B-13, LT-01125 Vilnius Lietuva.

3. Bendri Nuostatai ir Taisyklės taikomos Klientui užsakant juvelyrikos gaminius internetinėje parduotuvėjė www.taurusjewels.com.

4. Internetinėje parduotuvėje publikuojamų nuotraukų, tekstų, vizualizacijų autorinės teisės priklauso TAURUS JEWELS,  UAB DP Studija. Autorių teisės yra ginamos LR įstatymo.

5. Internetinės parduotuvės Klientas yra Veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.

6. Internetinės parduotuvės Klientas kuris yra Nepilnametis turi turėti tėvų arba globėjų sutikimą.

7. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija atsako už savo gaminių kokybę.

8. Klientas supranta, kad dirbinių nuotraukos gali nežymiai skirtis nuo realaus vaizdo.

9. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija turi teisę keisti, koreguoti taisykles, bei internetinio puslapio informaciją apie gaminius.

10. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, jei problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Bendrų Nuostatų ir Taisyklių informaciją.

PRISTATYMAS

1. Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę bei teisingą gavėjo telefono numerį. 

2. Lietuvoje prekės pristatomos per 5 -14 darbo dienas, jei Jūsų užsakyto papuošalo užsakyme nebuvo nurodyta kitaip. Paslauga yra Nemokama.

3. Į užsienį prekės pristatomos registruota siunta atskiru susitarimu. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu  info@taurusjewels.com arba telefonu +37061421433.

4. Dėl skubaus užsakymo, prašome susisiekti su mumis el. paštu  info@taurusjewels.com arba telefonu +37061421433.

5. Atsiimant prekes TAURUS JEWLS studijoje, Klientas turi pateikti asmens dokumentą.

6. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija pasilieka teisę atšaukti užsakymą bei jo išsiuntimą, informuodamas Klientą jo nurodytais kontaktais, kai: nėra apmokėtas užsakymas, šiuo atveju užsakymas atšaukiamas praėjus 10 kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo; kai užsakytos prekės neturime pardavimo vietose, o pagaminimo laikas pirkėjui 
nėra tinkamas, šiuo atveju grąžinama Kliento už prekę pervesta pinigų suma.

GRĄŽINIMAS

1. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 10.1.7.12. punktu, perlai, brangakmeniai, taurieji metalai ir jų dirbiniai yra negrąžinamos prekės, išskyrus tuos atvejus, kai pardavėjas sutinka priimti ar pakeisti prekes.                                                                    

2. Norint pakeisti ar grąžinti kokybės reikalavimus natitinkančią prekę, reikia per 14 darbo dienų nuo prekės gavimo dienos ją pristatyti originaliame įpakavime su grąžinamai prekei priklausančiu saugos lipduku bei Kliento raštišku prašymu. Prašyme turi būti nurodyta grąžinimo priežastis ir Kliento banko sąskaitos numeris pinigų grąžinimui atlikti.

                                             

3. Neatitinkačią kokybės prekę Klientas gali pristatyti į TAURUS JEWELS studiją ,UAB DP Studija, arba išsiųsti registruotu paštu, esantį Etmonų gatvė 4 Vilnius, 01305 Lietuva.

4. Iki to momento, kai grąžinama prekė pasieks TAURUS JEWELS studiją UAB DP Studija, ji yra Kliento nuosavybė ir atsakomybė, todėl grąžindamas prekę Klientas turi įsitikinti, ar tinkamai ją supakavo, ar siuntimo metu ji nebus pažeista. Būtina išsaugoti siuntos registruoto pašto numerį.

5. Gavus siuntą, pinigai Klientui grąžinami per 15 darbo dienų į raštiškame prašyme nurodytą banko sąskaitą. 

6. Visas išlaidas (pašto, muitinės ir kt.), susijusias su grąžinamos prekės siuntimu, apmoka Klientas. 

 

7. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija pasilieka sau teisę nepriimti grąžinamų juvelyrinių dirbinių su mechaninių pažeidimų žymėmis, jeigu jos atsirado dėl pirkėjo kaltės, netinkamos priežiūros ar nešiojimo.

 

8. Visi klausimai ar nesutarimai dėl gaminių grąžinimo arba keitimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus deryboms, kreipiamasi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. 

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Duomenų valdytojas. TAURUS JEWELS, UAB DP Studija. TAURUS JEWELS, UAB DP Stidija užtikrina Kliento konfidencialumą. Pirkimo metu Kliento pateikti duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo įvykdymui.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą - kaip renkame, tvarkome, saugome Jūsų asmens duomenis. Suprantame asmens duomenų apsaugos svarbą, todėl gerbiame savo Klientų privatumą ir saugome asmens duomenis.

DUOMENŲ KATEGORIJOS

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Sutarčių su klientais (fiziniais ir juridiniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas, iki sutartinių santykių užmezgimas (gali būti tvarkomi visi toliau nurodyti asmens duomenys arba keli iš jų): kliento, verslo partnerio vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir (arba) telefono numeris, ID kortelė. Sutarčių su fiziniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslu papildomai gali būti tvarkomi asmens duomenys: adresas, kliento matmenys, reikalingi pagaminti užsakytą juvelyrinį dirbinį, informacija apie užsakytą juvelyrinį dirbinį.

Elektroninės prekybos vygdymas

Sutikimas, sutarties vykdymas. Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobiliojo telefono numeris, mokėjimo būdas, mokėjimo kortelės turėtojo duomenys, mokėjimo kortelės numeris, kortelės galiojimo data, pristatymo adresas, įsigytos prekės, jų kaina, įsigijimo data ir laikas, paskyros registravimo elektroninėje parduotuvėje metu pateikti prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija), pirkinių krepšelio duomenys, asmens dokumento numeris, jeigu atvykstama atsiimti užsakytos prekės į parduotuvę

 Prašymų dėl prekės grąžinimo nagrinėjimas ir vykdymas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), duomenys apie grąžinamą prekę, prekės grąžinimo priežastis, banko sąskaitos numeris. Kontaktiniai duomenys ir duomenys apie banko sąskaitos numerį tvarkomi tik tam tikrais atvejais, kai tai reikalinga ir būtina. Kai grąžinama nekokybiška prekė, prašoma pateikti duomenis apie kliento vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (telefono numerį arba elektroninio pašto adresą), pageidavimą dėl prekės (pakeisti, pataisyti trūkumą, priimti atgal ir sugrąžinti pinigus). Atsižvelgiant į tai, kokie teisiniai reikalavimai taikomi konkrečioje situacijoje, gali būti prašoma pateikti ne visus, o dalį prieš tai išvardintų asmens duomenų. Prašyme ar su juo gali būti teikiami ir kiti, su prašymu susiję, duomenys (pirkimo kvito duomenys, kita informacija).

Kitų prašymų, užklausų ir skundų nagrinėjimas ir vykdymas

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris arba elektroninio pašto adresas), užklausos, prašymo ar skundo turinys (įvykis, jo aplinkybės, kliento prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita informacija.

Kokias teises turi Klientas ir kaip jas gali įgyvendinti

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Informacija apie šių teisių įgyvendinimo tvarką teikiama el. pašto adresu info@taurusjewels.com.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis

Sutarties vykdymas, teisės aktų reikalavimų vykdymas. Mes saugome asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose numatytas ilgesnis saugojimo terminas. Asmens duomenys gali būti gali saugomi ilgiau nei nurodyta, jeigu tai numatyta teisės aktuose arba kai to reikia tam, kad bendrovė apsigintų nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių, taip pat kai asmens duomenys reikalingi tyrimui ar kaip įrodymas civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje.

0